Kochaj Lubuskie - zabytki techniki - Energetyczna perełka w Bledzewie

Bledzew elektrownia wodna Kochaj Lubuskie - zabytki techniki - Energetyczna perełka w Bledzewie

W lubuskim Bledzewie, tuż przy trasie S3, pracuje nieprzerwanie od 1911 r. stara elektrownia. Elektrownia wodna "Bledzew" jest przykładem elektrowni wodnej przepływowej z początku XX w. Mimo upływu lat utrzymano w niej oryginalny model stopnia wodnego i związanych z nim budowli technicznych oraz wyposażenie maszynowni (pochodzące z 1910 r.).

Budynek nosi cechy secesji i przypomina raczej stare zamczysko. Inwestorem budowy była spółka samorządowa występująca pod nazwą "Uberlandzentrale: Birnbaum-Moseritz und Schwerin A.G.". Projekt budowy elektrowni powstał w 1905r. w biurach berlińskiej firmy Havested und Contag. Budowę rozpoczęto w 1906r. a datę 15 maja 1911r. uznano za oficjalny początek działania elektrowni, bo produkcję zaczęto rok wcześniej.

To jedna z najstarszych czynnych elektrowni wodnych w naszym kraju, jest więc też atrakcją turystyczną. Niestety mało znaną nawet lubuszanom. Ma trzy turbiny i agregaty z lat 1910 i 1923 o mocy 1490 kW. Elektrownia "staruszka" wciąż działa jako elektrownia szczytowa. Produkuje energię elektryczną dla sieci ogólnej. Jej podstawowe dane techniczne to roczna produkcja energii elektrycznej wynosząca 2612 MWh, turbiny typu Francisa i Kaplana, spadek wody 6,5 m.

Stopień wodny Bledzew tworzy na rzece Obrze spore bo 140 hektarowe jezioro. Zatem elektrownia obok walorów historycznych i technicznych, stanowi istotny czynnik kształtujący krajobraz. Od lat 80-tych XX wieku z inicjatywy gorzowskich elektryków rozpoczęto gromadzenie w hali maszynowni różnych maszyn elektrycznych i aparatury kontrolno-pomiarowej, transformatorów, wyłączników i odłączników, izolatorów, a także ikonografii, pochodzącej z elektrowni wodnych Zakładów Energetycznych Gorzów w tym między innymi: Gucisz, Kamienna, Międzylesie oraz z samego Bledzewa. Eksponaty te pozyskano podczas prac modernizacyjnych.

Zjedź zatem z drogi S3 w Popowie kilka kilometrów na zachód aby zobaczyć ten interesujący zabytek techniki. A przy okazji udać się drogą nieco w kierunku Bledzewa i zobaczyć jedną z atrakcji Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego zwodzony most forteczny o symbolu K804. Ale to już zupełnie inna historia.

Krzysztof Chmielnik

Zdjęcia: